Da spa

Công trình: Da Spa
Thiết kế, thi công: May Furniture
Thời gian: 2016
Địa điểm : 81 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.