NỘI THẤT KHÁCH SẠN

GHẾ ĂN THONET 17
GHẾ ĂN THONET 17
    2,400,000đ
GIƯỜNG MÂY KIDS 02
GIƯỜNG MÂY KIDS 02
12,000,000đ    11,000,000đ
GHẾ SOFA THUYỀN M05
GHẾ SOFA THUYỀN M05
15,000,000đ    12,000,000đ
GHẾ XOAY THƯ GIÃN M07
GHẾ XOAY THƯ GIÃN M07
    8,500,000đ
GHẾ MÂY TRÒN THƯ GIÃN M03
GHẾ MÂY TRÒN THƯ GIÃN M03
6,800,000đ    5,800,000đ
Ghế ăn mây 02
Ghế ăn mây 02
    1,750,000đ
KỆ MÂY DECOR 1M2
KỆ MÂY DECOR 1M2
    6,000,000đ
KỆ ĐỰNG SÁCH BÁO 01
KỆ ĐỰNG SÁCH BÁO 01
    1,500,000đ
XÍCH ĐU MÂY 003 Full Bộ
XÍCH ĐU MÂY 003 Full Bộ
8,500,000đ    6,500,000đ
XÍCH ĐU MÂY 001 FULL BỘ
XÍCH ĐU MÂY 001 FULL BỘ
8,500,000đ    6,500,000đ
ĐÔN BÍ D70
ĐÔN BÍ D70
    3,400,000đ
XÍCH ĐU MÂY 04 FULL BỘ
XÍCH ĐU MÂY 04 FULL BỘ
    5,900,000đ
SOFA MÂY 05 (ghế đơn)
SOFA MÂY 05 (ghế đơn)
3,850,000đ    3,650,000đ
GHẾ MÂY TỰ NHIÊN 05
GHẾ MÂY TỰ NHIÊN 05
    2,700,000đ
SOFA MÂY M03
SOFA MÂY M03
    12,300,000đ
SOFA MÂY ĐỆM DÀY
SOFA MÂY ĐỆM DÀY
12,000,000đ    10,300,000đ
Giường mây MB01
Giường mây MB01
    16,500,000đ
SOFA MÂY M02
SOFA MÂY M02
    14,800,000đ