NỘI THẤT NHÀ HÀNG

GHẾ ĂN THONET 17
GHẾ ĂN THONET 17
    2,400,000đ
Ghế ăn mây 02
Ghế ăn mây 02
    1,750,000đ
KỆ MÂY DECOR 1M2
KỆ MÂY DECOR 1M2
    6,000,000đ
XÍCH ĐU MÂY 04 FULL BỘ
XÍCH ĐU MÂY 04 FULL BỘ
    5,900,000đ
SOFA MÂY 05 (ghế đơn)
SOFA MÂY 05 (ghế đơn)
3,850,000đ    3,650,000đ
GHẾ MÂY TỰ NHIÊN 05
GHẾ MÂY TỰ NHIÊN 05
    2,700,000đ
GHẾ BAR MÂY MB02
GHẾ BAR MÂY MB02
    1,950,000đ
GHẾ MÂY CHÂN SẮT MS01
GHẾ MÂY CHÂN SẮT MS01
    1,850,000đ
GHẾ THONET M14
GHẾ THONET M14
    2,550,000đ
GHẾ GỖ TỰA MÂY
GHẾ GỖ TỰA MÂY
1,850,000đ    1,750,000đ
GHẾ MÂY ĐỆM DÀY
GHẾ MÂY ĐỆM DÀY
    3,990,000đ
GHẾ MÂY DAVINCI
GHẾ MÂY DAVINCI
    3,850,000đ