Homestay Đường Thành

Công trình: Sun Homestay
Thiết kế, thi công: May Furniture
Thời gian: 2019
Địa điểm : Đường Thành, Hà Nội.